Anna Skrońska
  • Autyzm-kryteria diagnostyczne

    Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD-10

    Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10: 1. Rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się, 2. Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych interakcji społecznych, 3. Zabawa funkcjonalna lub symboliczna. 1. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych, manifestujące się w co najmniej dwóch z następujących obszarów:a.    niedostateczne wykorzystywanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,b.    niedostateczny (adekwatnie do wieku umysłowego i pomimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych, obejmujących wzajemne współdzielenie…