DLA DZIECI

  • konsultacje psychologiczne
  • terapia psychologiczna
  • zajęcia grupowe TUS

DLA RODZICÓW

  • wsparcie w procesie wychowania dziecka i pojawiających się trudnościach wychowawczych
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych (tj. rozwód, zmiana szkoły, śmierć w rodzinie itp.)
  • praca warsztatowa (WDR – warsztat dla dobrych rodziców, cykl zajęć dedykowanych rodzicom dzieci z ADHD i ZA)