Jak wyleczyć autyzm? – terapia autyzmu

Jak wyleczyć autyzm? Nie znaleziono jeszcze takiego leku. Rodzice często o niego pytają, ze zrozumiałych względów chcieliby podać dziecku pigułkę, aby wszelkie objawy zniknęły. Na zdiagnozowane dzieci czeka jednak terapia autyzmu, która wykazuje dużą skuteczność.

Zalecana terapia autyzmu

Dzieciom autystycznym zalecana jest terapia psychologiczno-pedagogiczna. W jakim podejściu? Autism – Europe, zgodnie z tym co pokazują badania, zaleca terapię behawioralną, opartą na wypracowywaniu i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z indywidualnymi wyzwaniami (tj. treningi umiejętności społecznych, treningi z udziałem rówieśników modelowanie z użyciem filmów wideo itp.). Ważne jest to, aby specjalistyczna terapia została wprowadzona jak najwcześniej.  Dzięki temu dziecko ma szansę na samodzielne życie w przyszłości. Przy czym techniki terapeutyczne powinny być indywidualnie dobrane do potrzeb dziecka.

Terapie alternatywne

16 marca 2018 r.  w Warszawie, podczas międzynarodowej konferencji “Autyzm a praktyka oparta na dowodach” zorganizowanej przez  Centrum Terapii Autyzmu SOTIS oraz Uniwersytet SWPS, poruszono temat zalecania dzieciom i młodzieży z ASD terapii niepopartych dowodami naukowymi.  Według danych przedstawionych przez prof. Samuela Odoma z University of North Carolina, w USA nawet jedna trzecia rodziców dzieci z autyzmem próbowała stosować u nich takie terapie.  Do alternatywnych terapii zalicza diety, hipoterapię, terapie integracji słuchowej oraz terapie sensoryczne. Na liście pojawiła się nawet przezczaszkowa stymulacja prądem i terapie komórkami macierzystymi.

Jak wyleczyć autyzm?

Nie ma odpowiedzi na pytanie jak wyleczyć autyzm, ale możemy pomóc dzieciakom autystycznym i tym ze spektrum, poprzez indywidualnie dobrane działania terapeutyczne.

National Autism Center przeprowadziło szereg badań i w National Standards Report z 2015 r wyszczególniło 14 interwencji o potwierdzonej naukowo efektywności dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych:

 • interwencje behawioralne (Behavioral Interventions)
 • interwencje poznawczo-behawioralne (Cognitive Behavioral Intervention Package)
 • kompleksowa interwencja behawioralna dla małych dzieci / wczesna intensywna terapia behawioralna (Comprehensive Behavioral Treatment for Young Children)
 • trening językowy: produkcja / trening funkcjonalnego użycia języka mówionego (Language Training: Production)
 • modelowanie – „na żywo” oraz wideomodelowanie (Modeling)
 • strategie uczenia w naturalnym środowisku (Natural Teaching Strategies)
 • trening rodziców (Parent Training)
 • trening rówieśników (Peer Training Package)
 • trening umiejętności kluczowych (Pivotal Response Training)
 • plany (Schedules)
 • skrypty / Scenariusze (Scripting)
 • trening samodzielności i samokontroli (Self-management)
 • trening umiejętności społecznych (Social Skills Package)
 • interwencje oparte na historyjkach / Historyjki społeczne (Story-based Intervention)

Jedynymi interwencjami, które można stosować u osób dorosłych w wieku 22 lat i powyżej, są interwencje behawioralne.

National Standards Report zawiera również 18 nowych metod, co do których nie ma jeszcze wystarczająco udowodnionej naukowo skuteczności, ale wykazują one pewną skuteczność i dobrze rokują. Przykładem może być muzykoterapia, ćwiczenia, terapia masażem.

author-sign

About Anna Skrońska

Pomagam rodzinom w kryzysie okołorozwodowym. Dowiesz się jak ogarnąć piętrzące się emocje, jak skutecznie się komunikować. Prowadzę warsztaty dla rodziców, pomagam również dzieciom.