TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS, czyli trening umiejętności społecznych. Trenujemy, jak na zajęciach sportowych – regularnie. Staramy się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Mamy na to 12 zajęć, spotykamy się raz w tygodniu. Jest intensywnie ale też wesoło. Dążymy do wzajemnej akceptacji, możemy mówić o wszystkim, tworzymy krąg zaufania. Ważne dla mnie jest to, aby dzieciaki przychodziły podekscytowane, żeby lubiły nasze spotkania i chciały brać w nich udział. Jeśli jednak nie są gotowe czynnie uczestniczyć w ćwiczeniach, mogą obserwować. Przez obserwację również się uczymy, a większość “niezdecydowanych”, dołącza do ćwiczeń z czasem.

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych?

TUS to grupowe zajęcia, na których kształtuje się umiejętności społeczne dziecka. Skierowane są do dzieci, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami. Są nieśmiałe, nie wiedzą jak nawiązać i utrzymać relację z innymi dziećmi i dorosłymi, mają trudności w rozumieniu i regulowaniu emocji, również dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Po prostu, dla wszystkich, którzy mają trudności w funkcjonowaniu społecznym 🙂

Co daje TUS?

Dzięki treningowi dziecko ma szansę na poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Właśnie ta poprawa jest celem głównym zajęć. Cele szczegółowe dobieram do potrzeb grupy. Co tydzień pracujemy nad rozwinięciem umiejętności komunikacyjnych, rozpoznawaniem emocji i identyfikowaniem ich podczas trudnych sytuacji, rozmawiamy o sytuacjach konfliktowych, uczymy się reagować w takich sytuacjach i modelujemy zachowania akceptowalne społecznie. W trakcie zajęć rozwijamy umiejętności współpracy w grupie i umiejętności przestrzegania ustalonych zasad.

Na pierwszych zajęciach wspólnie tworzymy umowę – kontrakt. Jest to zbiór zasad, które ustalamy po to, aby dzieci czuły się bezpiecznie. Po podpisaniu przez mnie i przez dzieciaki, jest wiążący dla obu stron, stoi zawsze w widocznym miejscu 🙂 Dzieci w różnych sytuacjach odwołują się do tej umowy np. gdy nagle każdy chce coś powiedzieć właśnie w tym jednym momencie a któremuś z dzieci hałas przeszkadza. Ja również mogę się w każdym momencie do niej odwołać.

Co dalej?

Po cyklu TUS kolejny TUS 🙂 Zaleca się, aby dziecko uczestniczyło w co najmniej dwóch cyklach zajęć TUS. Daje to dwa semestry, każdy po 12 spotkań. Jeśli chodzi o koszt uczestnictwa w zajęciach, to jest to około 1000 zł za cykl. Niektóre placówki liczą 80-90 zł za godzinę zajęć, niektóre przyjmują opłaty jednorazowo, bądź w ratach.

Po ukończeniu zajęć, w ramach docenienia, czeka na dzieciaki piękny dyplom 🙂

Kto może prowadzić TUS?

Nie ma przepisów, które zabraniają komuś prowadzenia zajęć TUS. Zachęcam jednak rodziców do sprawdzania kwalifikacji osób prowadzących zajęcia a trenerów do udziału w certyfikowanych szkoleniach trenerskich. Dlaczego? Dlatego bo takie szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę, wymienić doświadczenia z prowadzącym i uczestnikami, pozwala na nabycie nowych umiejętności technicznych w prowadzeniu grupy. Szkolenie zakończone egzaminem, potwierdza kompetencje, podnosi kwalifikacje zawodowe i daje zielone światło do prawidłowej pracy z dzieciakami na zajęciach.

Moje uprawnienia TUS

Obecnie nie prowadzę już zajęć TUS, ale każdą konsultację czy terapię prowadzę w kierunku rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych nastolatka czy osoby dorosłej. Zapraszam rodziców na konsultacje rodzicielskie w sprawie swoich pociech.

author-sign

About Anna Skrońska

Pomagam rodzinom w kryzysie okołorozwodowym. Dowiesz się jak ogarnąć piętrzące się emocje, jak skutecznie się komunikować. Prowadzę warsztaty dla rodziców, pomagam również dzieciom.